Adres naszej strony internetowej to: https://zapsem.pl.

Administratorem danych osobowych jest firma Za Psem Barbara Leszczyńska, ul. Wilsona 221, 05-200 Wołomin, REGON: 142585170, NIP: 1251061318.

Polityka prywatności:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Za Psem Barbara Leszczyńska. Kontakt z administratorem: info@zapsem.pl. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji kontaktu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz zawarcia i realizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi księgowe. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji kontaktu, a w zakresie w jakim dotyczą szkolenia, przez czas niezbędny do jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa (przedawnienie roszczeń). Ma Pani/Pan prawo do wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, a niepodanie ich nie wpływa na zawarcie kontaktu lub realizację szkolenia.